met hart voor de organisatie

de beste stuurlui ...

Een advies geven we graag op maat. Daarbij gaan we niet over een nacht ijs. De makkelijkste weg kiezen we dus niet. De Rotterdamse haven is ook niet op één dag gebouwd. Daar is heel wat denkwerk aan vooraf gegaan. Maar dat denkwerk moet wel worden uitgevoerd. Anders zou het ook niet een haven zijn geworden die op de wereldschaal in de top zit. 

Met andere woorden, wij helpen onze opdrachtgevers ook met de uitvoering van al dan niet samen uitgewerkte plannen, adviezen of projecten. Dat doen we graag. We hebben daarvoor beproefde kwaliteiten in huis. Interim management, maar ook coaching en training zitten in ons servicepakket. Wij houden onze beste stuurlui niet aan de wal!

Ons uitgangspunt is te werken met respect voor elkaars opvattingen en kwaliteiten op alle niveaus. Dat betekent overigens ook, dat we contraproductieve elementen  graag bespreekbaar maken.