met hart voor de organisatie

PIP werkt of werkte voor deze opdrachtgevers

Overheden 
Gemeente Groningen 
Gemeente Eemsmond  
Gemeente Den Helder  
Gemeente Amsterdam  
Gemeente Westland  
Gemeente Emmen  
Provincie Fryslân  
Provincie Groningen  
Hulpverleningsdienst Groningen
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA  
Dienst Justitiële Inrichtingen, min. Veiligheid en Justitie 
Rijksvoorlichtingsdienst 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
   
 Branche- en beroepsorganisaties 
GGD/GHOR Nederland  
MEE Nederland 
Brancheorganisatie voor zorgondernemers ActiZ  
Jeugdzorg Nederland   
MOgroep  
Koninklijke Organisatie van Verloskundigen KNOV 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie KNMP 
Landelijke Huisartsen Vereniging LHV 
Georganiseerde Eerste Lijn InEen  
Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie KNGF 
Nederlands Huisartsen Genootschap NHG 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde KNMT 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde KNMG  
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN 
Vereniging Orthopedische Behandel Centra 
GGZ Nederland  
Aedes  
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort 
WPN Postverspreiders  
Nederlandse Brancheorganisatie voor Uitzendbureaus NBBU 
Landelijke Organisatie Cliëntenraden LOC   
Koepel Ouderenorganisaties CSO  
Samenwerkende academies voor verloskunde SSOV  
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ  
KIVI, organisatie voor ingenieurs
NVOS Orthobanda  

Onderwijs en Instellingen 
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen 
Delta Psychiatrisch Centrum 
Zuid-Oost Zorg
Ny Smellinghe 
Zorgcombinatie Noorderboog 
ROC Regiocollege Zaandam 
Hogeschool van Utrecht FORUM 
Academie voor Verenigingsmanagement 
Kamer van Koophandel Amsterdam 
Stichting Pleegzorg Nederland 
Stichting Kinderpostzegels 
Nederlands Jeugdinstituut 
   
Profitorganisaties 
Taxicentrale Amsterdam  
Corio N.V.  
Greenbookings  
Amlin Europe  
Fortis Bank Nederland en België  
Libéma  Live Life  
Thuiszorg Groningen  
Thuiszorgorganisatie Sensire  
Nederlands Centrum Sociale Innovatie  
Networking 4 all  
Prorail  
Nature ’s Pride  
Tommies  
SPF Beheer  
Smurfit Kappa  
Zeestad Beheer B.V.  
Parlan, organisatie voor Jeugd- en opvoedhulp  
De Hoenderloogroep  
Wegener  
OASEN drinkwater   


Overig 
Landelijke Taskforce Kinderopvang en Onderwijs 
Commissie Meijer