met hart voor de organisatie

managen is ook bruggen bouwen

Managen is niet alleen op de winkel passen. Stilstand is immer achteruitgang! Soms moet de organisatie even worden opgeschud om het beoogde doel en rendement te halen. Niet alleen in materieel opzicht, maar zeker ook de personele ontwikkeling vereist aandacht. De juiste gekwalificeerde mensen heb je immers nodig om te kunnen groeien of te versnellen.

Op interim basis heeft PIP in de afgelopen decennia tal van opdrachten uitgevoerd binnen brancheorganisaties, onderwijs en overheid. Vaak gaat het om de vraag: Kan het anders, kan het beter? 
De vraag stellen is vaak al een eerste goede stap naar verbetering. Dat is beter dan tevreden achterover leunen met de gedachte "gisteren ging het goed, dus morgen ook". Maar wat gisteren nog up to date was kan morgen alweer achterhaald zijn. Voorbeelden te over!

PIP interim management zoekt samen met de opdrachtgever naar factoren die bepalend zijn voor succes. Krachten bundelen doen we graag. Een goede interne communicatie is daarbij voorwaarde. Samen bouwen we de brug naar het gewenste resultaat.

de juiste mensen


PIP wordt wel eens gezien als recruiter. Dat zijn we niet. Maar als het aan de orde is zoeken en plaatsen we wel de juiste mensen om de organisatie een dienst te bewijzen.

HR MANAGEMENT

PIP kan altijd een beroep op gekwalificeerde HR managers in haar netwerk. 

BUSINESS DOCUMENT

Bij afronding van een management opdracht levert PIP altijd een business document. Daarin staat hoe en wat in de betreffende periode is gerealiseerd. Altijd handig als praktisch naslagwerk.