met hart voor de organisatie

"Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden"


Je realiseert het je niet altijd, maar zonder bloedonderzoek kunnen artsen en specialisten hun werk niet goed doen. In het Erasmus MC wordt bloedonderzoek dan ook gezien als een essentieel proces voor doelmatige zorg aan de duizenden patiënten die er dagelijks komen. Maar het bloedprikken moest sneller, efficiënter zonder concessies te doen aan de kwaliteitsnormen die internationaal gelden. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Centrale Bloedafname. Klinkt simpel, maar het is een totaal nieuwe werkwijze waaraan liefst tien jaar is gedokterd. Hebben patiënten binnen het ziekenhuis zich voorheen wel eens afgevraagd waarom ze steeds opnieuw bloed moesten laten prikken, dat is binnen het Erasmus MC nu verleden tijd. Alle prikposten die voorheen verbonden waren aan de verschillende poliklinieken zijn nu gebundeld tot één deskundig centrum. Duidelijk winst voor de patiënt, die niet meer kriskras door het ziekenhuis hoeft maar bij één centrum terecht kan.   
  
Het bloedafnameproces van vandaag is volledig geautomatiseerd. Vanaf het moment dat een specialist via zijn computer een aanvraag invoert tot en met het moment dat de laboratoriumanalyse plaatsvindt.  De afdeling Klinische Chemie kan zo met meer snelheid en precisie werken. De artsen kunnen behandelingen daardoor tijdig en veilig starten! In kritieke gevallen, waarin de factor tijd de grens bepaalt tussen leven en dood, is dat een enorme winst.
In dit proces speelt ook het nieuwe buispost systeem een prominente rol. Bloedbuisjes gaan via dit systeem supersnel naar het geautomatiseerde lab van de afdeling Klinische Chemie. Daar analyseert geavanceerde apparatuur het bloed en stuurt de uitslag digitaal naar de specialist.
 
Volgens professor Yolanda de Rijke, hoofd van de afdeling Klinische Chemie, profiteert ook het wetenschappelijk onderzoek van de nieuwe Centrale Bloedafname. Dan gaat het niet alleen om bloedonderzoek van patiënten maar ook van mensen die ogenschijnlijk niets mankeren. Aan die onderzoeken doen mensen vrijwillig mee. Zij kunnen nu ook bij Centrale Bloedafname terecht. Deze onderzoeken zijn niet alleen van belang voor het verbeteren en vernieuwen van de patiëntenzorg van vandaag. Zij leveren ook nieuwe inzichten in de gezondheid van morgen. "In dit geval zeggen wij altijd dat je niet ziek hoeft te zijn om beter te worden", zegt De Rijke. Zij is er van overtuigd dat de wijze waarop het Erasmus MC het bloedonderzoek heeft geïntegreerd in het medische proces zeker navolging zal krijgen. 


Janke van der Zaag

Naar Klinische Chemie