Phoenix Interactive Partners

just follow PIP!

Een kwestie van integriteit en discretie

De partners van PIP bewegen zich in een omvangrijk netwerk. Zowel de wereld van politiek en bestuur als de ondernemerssector zijn voor PIP vertrouwde gebieden. Grote en kleine organisaties schakelen ons daarom zeer regelmatig in voor hun public affairs. Of zo u wilt: de lobby.

Wij betitelen deze vorm van belangenbehartiging als noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen maatschappelijke organisaties enerzijds en politiek en ambtelijke diensten anderzijds. Met slechts een oogmerk: een kwalitatief goede besluitvorming. We doen dat op een fatsoenlijke, geloofwaardige en integere wijze. Professionaliteit, integriteit en een transparante doch discrete werkwijze naar zowel opdrachtgever als stakeholder zijn voor PIP de vaste ijkpunten. Daardoor weten wij in kringen waar besluiten worden genomen met succes de belangen te behartigen van onze opdrachtgevers in zowel de publieke als de commerciële sector.

Wij nemen geen lobby opdrachten aan die naar onze mening volstrekt kansloos zijn. Vanzelfsprekend hanteren wij ook de PIP-meetlat als wij van mening zijn dat een casus in strijd is met maatschappelijke normen en waarden.

PIP heeft in het afgelopen decennium het initiatief genomen tot oprichting van Zorg Poort (www.zorgpoort.info) en Jeugdpoort (www.jeugdpoort.nl) in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Door middel van deze succesvolle platforms brengt PIP bestuurders uit de wereld van respectievelijk de gezondheidszorg en de jeugdzorg in contact met onder andere leden van de Eerste en Tweede Kamer, staatssecretarissen, ministers en hogere ambtenaren. De bijeenkomsten geven betrokken partijen de mogelijkheid om standpunten uit te wisselen over onderwerpen die op de politieke agenda staan of zouden moeten staan.