Phoenix Interactive Partners

just follow PIP!

Een groot aantal bedrijven en organisaties deed de afgelopen 15 jaar een beroep op PIP:

Overheden

Gemeente Groningen

Gemeente Eemsmond

Gemeente Den Helder 

Gemeente Amsterdam 

Gemeente Westland 

Gemeente Emmen 

Provincie Fryslân 

Provincie Groningen 

Hulpverleningsdienst Groningen, 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA 

Dienst Justitiële Inrichtingen, min. Veiligheid en Justitie

Rijksvoorlichtingsdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Branche- en beroepsorganisaties

GGD/GHOR Nederland 

MEE Nederland

Brancheorganisatie voor zorgondernemers ActiZ 

Jeugdzorg Nederland 

MOgroep 

Koninklijke Organisatie van Verloskundigen KNOV

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie KNMP

Landelijke Huisartsen Vereniging LHV

Georganiseerde Eerste Lijn InEen 

Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie KNGF

Nederlands Huisartsen Genootschap NHG

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde KNMT

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde KNMG 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN

Vereniging Orthopedische Behandel Centra

GGZ Nederland 

Aedes 

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort

WPN Postverspreiders 

Nederlandse Brancheorganisatie voor Uitzendbureaus NBBU

Landelijke Organisatie Cliëntenraden LOC


Koepel Ouderenorganisaties CSO 

Samenwerkende academies voor verloskunde SSOV 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ 

KIVI, organisatie voor ingenieurs


Onderwijs en Instellingen

Academie Verloskunde Amsterdam Groningen

Delta Psychiatrisch Centrum

Zuid-Oost Zorg, Ny Smellinghe

Zorgcombinatie Noorderboog

ROC Regiocollege Zaandam

Hogeschool van Utrecht FORUM

Academie voor Verenigingsmanagement

Kamer van Koophandel Amsterdam

Stichting Pleegzorg Nederland

Stichting Kinderpostzegels

Nederlands Jeugdinstituut

 

Profitorganisaties

Taxicentrale Amsterdam 

Corio N.V. 

Greenbookings 

Amlin Europe 

Fortis Bank Nederland en België 

Libéma 

Live Life 

Thuiszorg Groningen 

Thuiszorgorganisatie Sensire 

Nederlands Centrum Sociale Innovatie 

Networking 4 all 

Prorail 

Nature ’s Pride 

Tommies 

SPF Beheer 

Smurfit Kappa 

Zeestad Beheer B.V. 

Parlan, organisatie voor Jeugd- en opvoedhulp 

De Hoenderloogroep 

Wegener 

OASEN drinkwater


Overig

Landelijke Taskforce Kinderopvang en Onderwijs

Commissie Meijer