Phoenix Interactive Partners

just follow PIP!

Een doeltreffend mediabeleid is goed voor uw imago


U weet het wel, een goed imago bepaalt voor een belangrijk deel het succes van uw bedrijf of organisatie. U kunt daar gelukkig zelf veel aan doen. U bepaalt immers mede dat imago door uw eigen optreden. Het is niet alleen het product of de dienst die u levert, het is ook de wijze waarop u daarover communiceert. En natuurlijk ook hoe uw medewerkers dat doen!

De publieke opinie is snel met oordelen. Het imago verdient daarom regelmatig onderhoud. Laat u dat na dan loopt u in onze ‘mediacratie’ een onvoorspelbaar en soms onbeheersbaar risico als er eens iets mis gaat. Uw reputatie kan onnodig flinke schade oplopen. Escalatie is vaak te voorkomen door de wijze waarop u en uw medewerkers naar buiten treden. Geloofwaardig en 'to the point' moet het zijn.

In die zin verdient mediabeleid een hoge plaats op de prioriteitenlijst van iedere organisatie of onderneming. Daaronder rekenen wij ook het trainen van mensen om kort, kernachtig en overtuigend de boodschap uit te dragen. Zowel naar de geschreven pers, als naar radio en tv. Vele jaren praktische ervaring bij deze media vormen de basis van onze trainingen. 

In onze op maat gesneden trainingen nemen wij u mee door het medialandschap en laten u zien dat uw eigen vaardigheden bepalend zijn voor een effectieve interactie met de media. Vaardigheden die ook in presentaties en andere openbare optredens hun nut bewijzen.