Phoenix Interactive Partners

just follow PIP!

Managen van de communicatie is een prioriteit!


Een communicatieadvies is snel gegeven of geschreven. Maar zulke adviezen zijn uitsluitend geschikt voor de bureaulade als ze niet worden uitgevoerd. Communicatie, zowel intern als extern, moet actief gemanaged worden. Althans, als je het serieus neemt. Want u kent het gezegde: reputatie komt te voet en gaat te paard! En u weet: dit paard is sinds de eeuwwisseling ook nog eens een stuk harder gaan lopen! Dat maakt een sluitend communicatiemanagement meer dan ooit noodzakelijk.

Binnen de grenzen van het menselijk bestaan is er sinds de eeuwwisseling op het gebied van communicatie nog nooit zo veel veranderd. Internet en social media als Twitter, Facebook of Youtube hebben voor een belangrijk deel de communicatie binnen onze samenleving overgenomen. Niet langer lokaal, maar wereldwijd en veelal oncontroleerbaar. 

In visie, strategie en beleid moet met deze ontwikkeling terdege rekening worden gehouden. Er van wegkijken is geen optie!

Dat heeft van communicatie voor sommigen een nerveus vak gemaakt. Is dat bij u op orde, dan heeft u van het koude water niets te vrezen. Als bijvoorbeeld strategische communicatie en een deugdelijk mediabeleid wezenlijk deel uitmaken van uw bedrijfsvoering komt het meestal wel goed. Tenminste als het adequaat gemanaged wordt! Twijfelt u eraan of dat management wel in orde is, dan kunt u altijd een beroep doen op PIP.

Wij hebben inmiddels bij een groot aantal opdrachtgevers op interimbasis dat management ingevoerd en uitgevoerd. Ons doel staat daarbij altijd vast: de organisatie zo snel mogelijk leren om het zelf te doen!