Phoenix Interactive Partners

just follow PIP!

Drs. Janke van der Zaag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Janke werkt regelmatig als interim-manager, is specialist op het gebied van opleiding en training en weet partijen bij elkaar te brengen die dat zelf voor onmogelijk houden.

Zij studeert in Groningen en vervult daarna diverse leidinggevende functies in het hoger onderwijs. Onder meer is zij adjunct-afdelingsdirecteur en hoofd in- en externe betrekkingen van de Hanzehogeschool in Groningen

Bij SRM in Amsterdam is Janke enkele jaren programmadirecteur en senior consultant. Hier draagt zij onder meer verantwoordelijkheid voor zes communicatieopleidingen op post-HBO en post-WO niveau.

Behalve als interim-manager werkt zij als adviseur van Raden van Bestuur bij fusie- en verandertrajecten.  Visieontwikkeling, nieuwe organisatievormen en de implementatie ervan zitten verankerd in haar portefeuille.

Voor diverse organisaties verzorgt zij de PR en de PA. Vanuit deze betrokkenheid richt zij in 2006 Zorgpoort op en een jaar later Jeugdpoort. In 2008 werkt Janke aan de oprichting van  het platform Senior.Nu!  dat in november van dat jaar wordt geopend door minister Donner. 

In 2006 schrijft Janke samen met Kelly Snel het boek “Hoe hoort het eigenlijk...in Nederland”. De uitgave is een handboek voor nieuwkomers. Het boek wordt regelmatig geactualiseerd en is inmiddels geheel vernieuwd in 11e druk verschenen. Veel gemeenten schenken het boek aan nieuwkomers nadat zij zijn geslaagd voor hun inburgeringscursus. 

Het eerste exemplaar werd in Nieuwspoort in ontvangst genomen door de toenmalig Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita Verdonk. Eerder recenseerden onder andere Paul Rosenmöller en Ayaan Hirsi Ali het boek. Voor de laatste editie leverden Ella Kalsbeek, staatsraad Jan Franssen, SCP-directeur Kim Putters en Tjibbe Joustra een recensie.


Caspar Becx                                                                                                                                                                                              

Caspar is adviseur strategische communicatie, weet de weg binnen politiek en bestuur,  helpt bedrijven en organisaties de weg te vinden naar de media en is actief als mediatrainer.

Caspar Becx werkt na zijn diensttijd als journalist bij het Dagblad voor Noord Limburg en vervolgens De Gooi- en Eemlander. In 1981 stapt hij over naar de radio- en televisie-journalistiek. Bij het NOS Journaal werkt hij een klein jaar als redacteur binnenland

Na het Journaal volgt een lange reeks functies bij de TROS. Hij is bureauredacteur, algemeen verslaggever en parlementair verslaggever bij Actua Radio en vervolgens eindredacteur en presentator van het politieke programma TROS Kamerbreed.

Van 1995 tot 2004 is Caspar chef van de politieke redactie RTV. Hij is dan ook verantwoordelijk voor de politieke berichtgeving in de TV-actualiteitenrubriek  2Vandaag.

In zijn functie als politiek journalist interviewt hij vele ministers, staatssecretarissen, kamerleden en vooraanstaande bestuurders in de sociaal-economische sector.

Bij dezelfde omroep is hij in een turbulente periode gedurende twee termijnen respectievelijk vice-voorzitter en voorzitter van de Ondernemingsraad.

Naast zijn journalistieke werk bouwt Caspar veel ervaring op als trainer, docent en adviseur. Hij werkt twee jaar als docent aan de Academie voor de Journalistiek (het huidige Fontys) en verbindt zich meer dan acht jaar als trainer aan het managementcentrum van VNO-NCW  “De Baak”.

In 2003 kiest het bestuur van het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort hem tot voorzitter. Aan deze mooie klus komt een einde als hij bij het Verbond van Verzekeraars in dienst treedt als Manager Strategische Communicatie.

In november 2006 besluit Caspar full-time voor PIP te gaan werken.


Eline van Lummel Bsc


Eline van Lummel beheert onder meer in deeltijd het secretariaat van Jeugdpoort en Zorgpoort en houdt de administratie van PIP B.V. up to date.  Zij doet dit naast haar studie medicijnen aan de Universiteit Utrecht.

Eerder behaalde zij een bachelor degree aan het University College in Utrecht nadat zij het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam afsloot. Als student heeft zij inmiddels diverse voorzitterschappen bekleed. Onder meer was zij voorzitter van het studentendispuut LUNA en van de internationale medische studenten vereniging IFMSA.